Contact us

"Metafrastiki" - Exarchia
130 Solonos Str. - Athens, 10681
Tel.-Fax : +30 210-3302386
      +30 210-3302647
e-mail : solon130@metafrastiki.net
     info@metafrastiki.net
"Metafrastiki" - Chalandri
37 Andrea Papandreou Str., Chalandri 15232
Tel: +30 210-6855530
Fax: +30 210-6855561
e-mail : chalandri@metafrastiki.net
     translate@metafrastiki.net