Διεύθυνση: Σόλωνος 130 - Αθήνα, 10681, Τηλ: 210-3302386, 210-3302647, E-mail: solon130@metafrastiki.net, info@metafrastiki.net

Η "Μεταφραστική" προσφέρει επίσημες και επικυρωμένες μεταφράσεις από και προς 50 ξένες γλώσσες, για κάθε είδος κειμένου και ανεξαρτήτως μεγέθους.

Μεταφράζουμε κείμενα Τεχνικά - Ιατρικά - Νομικά - Οικονομικά - Λογοτεχνικά - Επιστημονικά και πάσης φύσεως ειδικές ορολογίες.

Η "Μεταφραστική" επικυρώνει στις περισσότερες γλώσσες. Η επικύρωση γίνεται από τους συνεργαζόμενους δικηγόρους μας, για συμβόλαια, συμβάσεις, πιστοποιητικά και κάθε επίσημο έγγραφο. Έτσι το μεταφρασμένο κείμενο γίνεται επίσημο, για κάθε νόμιμη χρήση στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα (δηλαδή για χρήση σε Εφορία, Δικαστήριο, Δήμους, Νομαρχίες κλπ.). Σε όσες γλώσσες δεν επικυρώνουν οι δικηγόροι μας, η δική μας θεώρηση εγγυάται την πιστότητα και ακρίβεια του κειμένου.


  • Διαδοχική
    Διερμηνεία αφού ολοκληρώσει ο ομιλητής. Χρησιμοποιείται κυρίως σε πολύ ειδικευμένες συναντήσεις, γεύματα εργασίας, μικρές ομάδες, επισκέψεις.
  • Ψιθυριστή
    Ταυτόχρονη διερμηνεία απευθείας στο αυτί των συνέδρων. Χρησιμοποιείται κυρίως σε διμερείς συναντήσεις ή σε μικρές ομάδες.
  • Ταυτόχρονη
    Διερμηνεία μέσα από θάλαμο σχεδόν ταυτόχρονη. Χρησιμοποιείται κυρίως σε συνέδρια.

Προσφέρουμε πλήρες πακέτο λύσεων για όλες τις τεχνικές και επικοινωνιακές σας ανάγκες με εγγυημένη ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές.

Πολύγλωσσες Δακτυλογραφήσεις - Εκφώνηση & Επιμέλεια Κειμένων - Κατασκευή Ιστοσελίδων - Φωτοτυπίες - Εκτυπώσεις - Βιβλιοδεσίες - Μακέτες - Ψηφιακές Αναπαραγωγές - Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Επεξεργασίας (DTP).

"Μεταφραστική"

Είμαστε οι αξιόπιστοι πολύγλωσσοι συνεργάτες σας.

Αρχική