Επικοινωνία

Γραφείο Εξαρχείων
Σόλωνος 130 - Αθήνα, 10681
τηλ./Fax: 210-3302386
     210-3302647
e-mail: solon130@metafrastiki.net
    info@metafrastiki.net
Γραφείο Χαλανδρίου
Ανδρέα Παπανδρέου 37 - Χαλάνδρι, 15232
τηλ: 210-6855530
Fax: 210-6855561
e-mail: chalandri@metafrastiki.net    
    translate@metafrastiki.net
Επικοινωνία