Εταιρεία

Από το 1995 η ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ σας προσφέρει επίσημες και επικυρωμένες μεταφράσεις, από και προς 50 ξένες γλώσσες, για κάθε είδος κειμένου και ανεξαρτήτως μεγέθους.
Στις περισσότερες γλώσσες, η επικύρωση γίνεται από τους συνεργαζόμενους δικηγόρους μας, για συμβόλαια, συμβάσεις, πιστοποιητικά και κάθε επίσημο έγγραφο.
Έτσι το μεταφρασμένο κείμενο γίνεται επίσημο, για κάθε νόμιμη χρήση στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα (δηλαδή για χρήση σε Εφορία, Δικαστήριο, Δήμους, Νομαρχίες κλπ.).
Σε όσες γλώσσες δεν επικυρώνουν οι δικηγόροι μας, η δική μας θεώρηση εγγυάται την πιστότητα και ακρίβεια του κειμένου.

Είμαστε η ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ.

Η καλύτερη εγγύηση που σας προσφέρουμε είναι οι μεταφραστές μας.

Άνθρωποι οι οποίοι συμβάλλουν στον αυστηρό ποιοτικό έλεγχο.

Εταιρεία